PAVRO komplet s.r.o.

PAVRO komplet s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

1.Základní ustanovení

  Všeobecné obchodní podmínky upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží mezi společností PAVRO komplet s.r.o. a jejími obchodními partnery.

2.Kupující

  1. Koncový uživatel :

  Při zahájení obchodních vztahů předá prodávajícímu své kontaktní údaje,nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky a údaje,které chce mít uvedeny na svých daňových dokladech.

  2. Prodejce zboží :

  Při zahájení obchodních vztahů předloží prodávajícímu informace o svém podnikatelském oprávnění,o své právní subjektivitě a je povinen tyto údaje průběžně aktualizovat.

3. Objednávky

  Přijímají se elektronickou poštou na adres obchod@pavro.cz poštou, faxem, telefonicky (v případě tel.objednání může být vyžádáno její písemné potvrzení)

  Objednávky musí obsahovat následující údaje

  -         adresa, IČO, DIČ kupujícího

  -         místo určení dodávky

  -         specifikace objednaného zboží vč.množství

  -         jméno, případně podpis osoby oprávněné objednávat zboží

   

  Přijaté objednávky jsou ze strany kupujícího závazné a nelze je zrušit.

  Nejmenší objednané množství je 1 ks nebo jedno balení.

  Objednávky se vyřizují do vydodání všech položek, pokud si kupující nepřeje jinak.

4. Dodací podmínky

  Zboží je dodáváno dle specifikace kupujícího do místa plnění. Dodavatel určí takový způsob přepravy,který bude účelný a bezpečný vzhledem k množství zboží a požadovanému termínu.

  Termín dodání je do 7 dnů (zboží skladem), maximálně 40 dnů.

5. Platební podmínky

  - splatnost faktur 14 dní, pokud není dohodnuto jinak

  - penále za nedodržení termínu splatnosti 0,03 % z fakturované částky za každý den prodlevy

  - zboží v hodnotě nad 2500 ,-Kč bez DPH je dodáváno do místa plnění zdarma

  - případné množstevní slevy se stanovují smluvně na základě osobních jednání

6. Závěrečné ustanovení

  Tyto všeobecné platební podmínky vstupují vplatnost dne 1.2.2006.

  Prodávají si vyhrazuje právo na změny cen dle cen výrobce, případně směnného kurzu ČNB.